Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Worluk világának történeti leírása.

 

Worluk világán több faj él egymás mellett, és mindegyik valami különös képességgel bír:

 • Orkok

Robusztus nép, akik képesek egyesülni totemükkel, mely legtöbbször egy ragadozó állat. A legtöbb ork Dél-Gerondaron a Kondor Birodalomban él de élnek orkok Zhílianon és Maldiberanon is.

 • Ogarak

Nagydarab torzszülöttek, akik két fejjel, több karral, savas nyállal vagy ezer szemmel jönnek a világra.

 • Manók

Korcs, ostoba népség, akiket Verghaust teremtett, és akiken nem fognak a mérgek.

 • Gnómok

Dongalábú, hegyesfülű félénk lények, akik mindenkinél jobban értenek a mechanikához, ami nem meglepő, hisz a Föld távoli jövőjéből, a Gépistenek korából származnak. Képesek érzékelni a jövőt, többnyire érzések és álmok alapján, így a legtöbb jós a gnómok közül kerül ki.

 • Törpék

Zömök kovácsok, akik a puszta akaratukkal formálják a fémeket. Többnyire mind a rendet szolgálják, kivéve a káoszhitű Kitaszítottakat. Őket a rendhívő törpék kötelességüknek érzik elpusztítani, hogy kiköszörüljék a méltóságukon esett csorbát.

 • Elfek

A szépek népe, akik képesek gyökeret növeszteni. Két fajtájuk elterjedt Worluk világán, a hedonista, törékeny, művészlelkű erdei tündérek és a szikár, szófukar bérci könnyűléptűek.

 • Gilfek

Az elfek rokonai, akik akár a halálból is visszatérnek regenerációs képességeiknek köszönhetően. Manapság már csupán gilf asszonyok élnek, mivel a gilf fiúgyerekek pár nappal a születés után elsorvadnak. Egyesek szerint ez a guarnik átka, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy a gilfek vetettek véget a birodalomnak, pláne, hogy a varázs a drének idejében kezdett megfoganni. A gilf asszonyok ezért az életképes félvéreket kutatják fel, hogy megőrizhessék a gilf vér tisztaságát, amennyire lehet.

 • Tündérkék

Apró, szárnyas, csínytevő faj, akik apró trükkökkel és csodákkal teszik pokollá mások életét.

 • Gyíklények

Kifürkészhetetlen gondolkodású, pikkelyes népség, akik birtokolják a Kő Énekét, mellyel sziklává tudnak válni.

 • Gennymanók

Undorító kinézetű, jellemű nyálkás fajzatok - nomen est omen -, akik képesek bármit ellopni, legyen az tárgy, testrész, vagy elvont fogalom.

 • Emberek

Jelenleg a legelterjettebbek Worlukon. A kevés megmaradt gázlény is embernek álcázva magát marad életben.

 • Félvérek

A félvérek közé tartoznak a félorkok, félelfek, félgilfek, félogarak, valamint a szürkemanók.

Mágia

Worlukon a mágiának több ágazata van:

 • Akadémikus

E stílus alkalmazói kötött formulákat ismernek, és azokon keresztül tudnak hatni a világra.

 • Szabad

A szabad mágia használóit nem köt erejükön kívül más, csak a képzelőerejük.

 • Szakrális

A papok és druidák mind erejüket, mind varázslataikat közvetlenül az isteneiktől kapják.

 • Vadmágusok

Emberek - és egyebek - akik mágikus képességekkel születnek. Míg sokan képtelenek varázsolni, addig a vadmágusok gyakran képteleneknem varázsolni, ami sokszor életükbe kerül.

 • Praktikus

Az egyszerű ráolvasások és rigmusok

 

 

 Történelem átfogó leirása:

 A világ neve Worluk, amely a káosz istenének, Yvorlnak az eredeti nevét viseli, aki az idők hajnalán kaput nyitott világunkról erre a világra. Worluk anyagszegény világát gázlények, a mhyorok népesítették be, akik eleinte érdeklődve fogadták be a beáramló anyagot - a jó Ivo Worluk professzor ugyanis lyukat ütött a téridő szövedékébe, magával rántva több ezer embert a Földről, és képtelen volt többé uralni a szerkezetet, mely egyre több és több anyagot szipkázott át világunkról. Worluknak nem is állt szándékában bezárni a kaput; az időt, amelyben élt, egy dekadens kornak tartotta, az emberiséget pedig egy puhány, kockáztatni nem merő, halálra ítélt fajnak. Rájött, hogy az őskáoszból erőt lehet nyerni, mindamellett, hogy az ár roppant drága: külseje és elméje egyaránt eltorzult. Hatalmával azonban rögtön sereget toborzott magának. Nem mindenki állt mögé. Bizonyos Mark Yennon nevű fiatalember azt a célt tűzte ki maga elé, hogy rendet és biztonságot hoz ebbe a bizonytalan világba. Miután hatástalanította a gépet, ő is egy saját sereget hozott létre, mely szembeszállhat Worlukéval. Worluk azonban új kapukat nyitott más világokra, illetve a Föld más koraiba, így a világ még színesebb, a káosz pedig még erősebb lett. A két fél csatározásaiban így rendre Worluk, azaz Yvorl kerekedett felül. Ami a korai csatáknak véget vetett, az az volt, hogy a gázlények megelégelték a "bevándorlók" véres háborúit, és elhatározták, hogy egyszer, s mindenkorra eltörlik őket erről a létsíkról. Amikor ezt a két fél megneszelte, kényszerszövetséget kötöttek, hogy felvehessék a harcot a mhyorokkal, aminek nem lehetett győztese. A csata helyszínéül szolgáló Dimuran kontinense teljesen elpusztult ebben a Kataklizmában; egyrésze elsüllyedt, a másik radioaktív pusztasággá változott. A világ felszínét a nagy háború teljesen átformálta, eget és földet egyaránt. A Kataklizma óta 30.000 év telt el, amit a tudósok 333 éves Ciklusokra osztanak fel (a ciklusok végén bekövetkezik a Jégnász konstelláció nevű csillagállás); állítólag minden egyes ciklusváltást háborúk követnek.

 • Újjáéledés (1.-2. ciklus)

Lassan magához tér Worluk világa a Kataklizmából. A mhyorok szinte teljesen kihalnak, a kevés túlélő emberi alakot öltve bujkál saját világán. A romokból különféle civilizációk emelkednek ki, akiket már csak a legendákból ismernek. Olyan népek kultúrái vannak virágzóban, mint a moárok, trufotárok, és sárkányok. A trufotár istenkirályok megalkottják a Bajnokok Kardját (a varázstárgyat, ami képes lezárni a ciklusok végén bekövetkező háborúkat) majd rábízták a legjobb moár létsík-vándorra, Lyndarára.

 • Quetter Terror (3.-6. ciklus)

Az újjáéledésnek a quetterek elszaporodása vet véget. A quetterek - kardfogú, denevérszárnyú humanoidok - legyilkolnak mindenkit és lerombolnak mindent, beleértve azt is, amit ők építettek fel. E kegyetlen nép pusztulását az általuk teremtett elfek hozzák el.

 • Elfengadi Éra (7.-15. ciklus)

A világot háromezer évig a hosszúéletűek uralják; az idő leteltével békésen átengedik a guarnik rejtélyes népének.

 • Guarni Birodalom (16.-59. ciklus)

A guarnik sikeresen ötvözik a technikát a mágiával, és egy olyan birodalmat építenek ki, melynek nem szab gátat sem tér, sem idő, sem a világokat elválasztó fal.

 • Gilf Birodalom (60.-78. ciklus)

Tizenötezer év elteltével a Guarni Birodalom összeomlik, és senki nem tudja biztosan, mi történhetett magukkal a guranikkal. Emellett kisebb gondjuk is nagyobb ennél; megjelennek a gilfek, az elfek vérszomjas, szadista rokonai, és sötét éjszakába taszítják a világot, mely hatezer évig tart.

 • Nagydrén Birodalom (79.-82. ciklus)

A drének - emberek, akiknek a hitük szerint guarni vér folyik az ereikben - veszik át korábbi uraik, a gilfek helyét. Azonban nem mindenki lélegzik fel megkönnyebülten: a drének bigottságukban legalább annyi kegyetlenséget követnek el, mind a szadista gilfek. A Nagydrén Birodalom királya a rettegett Kargil Yhron, kinek 1000 éves uralkodását saját alattvalói árulása zárja le.

 • Az Emberkirályságok Kora (83.-85. ciklus)

A jelen, melyet nem egy nagy birodalom, hanem egymással marakodó, a régiek fényében jelentéktelen királyságok marakodásai határoz meg.

 • A jövő

A Jégnász konstellációkat sorozatosan kudarcra ítélt drén próbálkozások kísérik, a Nagydrén Birodalom helyreállítására - s ebbe egymást követő drén uralkodódinasztiák buktak bele. Végül a 85. ciklus végén úgy tűnik, hogy a drének sikerrel járnak. Rebesgetik, hogy Kargil Yhron is felébredt az ezeréves tetszhalálából. Azonban Dél-Greondar lakói, az Orkok elérkezettnek tartják az időt: Az elmúlt harmincezer év némasága után ők vegyék át az uralmat Worluk világán.

Földrajz  Gerondar

A leghatalmasabb kontinens; északon a Káosz hívei élnek, délen az orkok szervezetlen birodalma terül el.

 • Maldiberan
 • maldiberan.jpg

Elsivatagosodott földrész Dimuran közelében; az északi részén apró, egymást maró királyságok, a nagyobb déli részen szultanátusok, mesebeli hercegségek, nomádföldek és a Végtelen Déli Sivatag található.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zhillian
 • zhilian.jpg

Maldiberan ikerkontinense; a kettő valaha egy egészet alkotott, ma azonban tenger választja el őket. Zhillian déli része civilizálatlan, barbár terület, ahol gyíklények, nomádok és majomemberek élnek. A civilizált kiskirályságok között a rettegett Zhíl Birodalom terül el.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Drakónia
 • drakonia_khobir.jpg

A sárkányok otthona; a legendák szerint az összes mitikus faj innen származott.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Drénföld
 • drenfold.jpg

Északi kontinens, melyet örökké jég borít.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Jidor
 • jidor.jpg

Déli szigetcsoport, ázsiai néppel és kultúrával, akik a körülmények miatt átálltak a nagyüzemi rabszolgatartásra.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Yennon szigetek
 • yennon.jpg

A rend bástyái.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Thelan szigetek
 • worluk.jpg

Trópusi szigetek, ahol kannibál népek és a túlélő quetterek éldegélnek.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Khobír szigetek

Tudósok-lakta szigetcsoport Drakónia szomszédságában.

 • Ayvar-szigetek
 • ayvar.jpg

A legtávolabbi föld, amelyet különc, hóbortos népek és manók laknak.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Dimuran

Más néven a Felperzselt Föld. Itt játszódott le a Kataklizma, amely Worluk világát a mai formára szabta. Lakatlan vidék, csak egy-néhány khobíri varázsló téved ide kutatás céljából, ám a halálos sugárzás miatt ők sem maradnak sokáig.